Browsing Category

Gender Equality Declaration

#Empowerment Emma Gender Equality Declaration Global Goals HeforShe UN Women World's Largest Lesson

Wraz z Emmą weź udział w projekcie na rzecz równości płci!

4 sierpnia 2016

Emma Watson to aktywistka w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Jako ambasadorka UN Women i „twarz” kampanii HeforShe wspiera wszelkie formy dążenia do równości płci, więc nikogo nie powinien dziwić fakt, że jest zaangażowana w projekt WORLD’S LARGEST LESSON 2016 : FOCUS ON GOAL 5 GENDER EQUALITY.

Ale po kolei. Co to Global Goals?
We wrześniu 2015 roku Światowi Liderzy zobowiązali się do osiągnięcia Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. 17 celów, aby osiągnąć 3 niezwykłe rzeczy w przeciągu 15 lat. Zakończyć skrajne ubóstwo, walczyć z nierównością i niesprawiedliwością oraz naprawić zmianę klimatu.
Poniżej znajdziecie film z wstępem od Malali, który ma przedstawić młodym ludziom Globalne Cele.

World’s Largest Lesson to platforma, której patronami są Global Goals oraz Unicef. Za pomocą różnych projektów ma zaangażować, tych najmłodszych jak i tych starszy, w szerzeniu świadomości. Właśnie jeden z tych projektów dotyczy Globalnego Celu nr 5 – Równości Płci. Emma została jego twarzą i w tym celu został nagrany film, gdzie aktorka przedstawia projekt i zachęca do wzięcia udziału w nim. Continue Reading

#Empowerment Feminizm Gender Equality Declaration heforshe

Europejski przemysł filmowy zrealizuje Deklarację Równości

18 sierpnia 2015

Europa wyraziła wolę podniesienia statusu kobiet w przemyśle filmowym i poprawę ich reprezentacji na ekranie, zwracając uwagę na problem nierówności płciowej uwidaczniający się w przemyśle filmowym, przez akceptację petycji o zwiększenie udziału kobiet we wszystkich jego szczeblach, zarówno przed jak i poza kamerą.

W Deklaracji sporządzonej na zakończenie konferencji podczas Festiwalu Filmowego w Sarajewie, stwierdzono, iż nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w kluczowych rolach przemysłu filmowego wciąż istnieją. W pełni wykorzystany potencjał tkwiący w talencie, umiejętnościach i kreatywności kobiet i mężczyzn uznano za środek do wzmocnienia demokracji.

Przedstawiciele europejskich Ministerstw Kultury  i fundatorów filmowych zobowiązali się do realizacji celów równości i rozwoju w przedsiębiorstwach filmowych i telewizyjnych.

Nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami to gorący temat w środowisku filmowym, dzięki osobom, które zabrały głos w tej sprawie – Patricii Arquette, Meryl Steep czy Emmie Watson. Doprowadziło to do powstania organizacji takich jak #AskHerMore czy #HeForShe, skłaniających ludzi do aktywnego wspierania inicjatyw na rzecz równości.

W realizacji postanowień podniesienia statusu kobiet i ich uwłasnowolnienia przemysł filmowy ma nieco większe pole do popisu, przez bycie finansowanym w dużej mierze z środków publicznych. Promowanie niezależności ekonomicznej, dostęp kobiet do zasobów ekonomicznych, w tym kredytów, zatrudnianie więcej kobiet na stanowiskach decyzyjnych w branży to tylko nieliczne założenia deklaracji mającej poprawić wizerunek kobiet w przemyśle filmowym.

Deklaracja zachęca również państwa Unii Europejskiej do regularnego sporządzania statystyk płciowych i analizy przyczyn marginalizacji kobiet w branży.

To nie pierwsza taka Deklaracja, wobec której liderzy europejscy zobowiązali się do do wyrównania szans kobiet w branży filmowej. Podobną, o nazwie „Gender Equality as reality” przyjęto w Madrycie w 2008 roku. Choć status kobiet w wielu ważnych aspektach życia, w tym branży filmowej, podniósł się w minionej dekadzie, stanowią one zaledwie jedną piątą reżyserek i producentek filmów europejskich. – hollywoodreporter.com