#Empowerment Feminizm Global Goals heforshe

Milenijne Cele Rozwoju 2015: Należy usunąć podstawowe przyczyny nierówności między kobietami i mężczyznami.

4 sierpnia 2015

Na stronie Unic.un.org.pl pojawił się raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2015. Jednym z nich jest wyeliminowanie podstawowych przyczyn nierówności  między kobietami i mężczyznami.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat poczyniono znaczne postępy w zakresie równości kobiet i dziewcząt w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i reprezentacji politycznej, jednak wciąż pozostało wiele do zrobienia – szczególnie w obszarach, które nie były ujęte w Milenijnych Celach Rozwoju. Dla osiągnięcia powszechnej realizacji równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet  konieczne jest zajęcie się głównymi obszarami nierówności płci: dyskryminacja na tle płciowym w przepisach prawa i w praktyce, przemoc wobec kobiet i dziewcząt, nierówne szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, nierówny przydział bezpłatnej opieki i podział obowiązków domowych, ograniczona kontrola kobiet nad własnością i majątkiem oraz nierówny udział kobiet w podejmowaniu decyzji w życiu prywatnym i publicznym.  Zagadnienie równości płci powinno zostać w pełni włączone do wszystkich celów agendy rozwoju po roku 2015.

gif_podpisany2

You Might Also Like