#Empowerment heforshe

Powiedzmy „tak” edukacji & „nie” małżeństwom w Malawi

10 sierpnia 2015

saying_i_do_to_education-_flickr-_ims_bildarkiv-_body_1.jpg__670x447_q85_crop_subsampling-2_upscale

Jest wiele rzeczy, które potrafisz zrobić w ciągu minuty. Wysłać wiadomość, nalać wody do szklanki.

60 sekund to na pozór niewiele, ale w to właśnie w ciągu minuty 28 nieletnich dziewcząt zmuszanych jest do wyjścia za mąż wbrew swojej woli. Liczba ta zwiększa się do prawie piętnastu milionów ślubów dziewczynek rocznie.

Ubodzy rodzice wydają swoje córki za mąż, ponieważ nie są w stanie zapewnić im warunków w domach. Młode dziewczęta nie są psychicznie i fizycznie przygotowane do małżeństwa, a brak asertywności i uległość wobec mężczyzn naraża je niejednokrotnie na zagrażające życiu ciąże.

Dziewczęta te tracą więcej niż zdrowie i dzieciństwo na rzecz małżeństwa – tracą również szansę na zdobycie wykształcenia.

W Malawi dokłada się wszelkich starań, by umożliwić dziewczętom kontynuację edukacji i ucieczkę od ołtarza. W ubiegłym roku prezydent Malawi, Peter Mutharika wprowadził ustawę o zalegalizowaniu małżeństw od 18 roku życia, podnosząc tym samym poprzeczkę wiekową o trzy lata. Przed ustawodawstwem, ponad 50% dziewcząt brało ślub poniżej 18 roku życia.

Unieważniając małżeństwa ponad 300 dzieci i sprowadzając je z powrotem do szkół, Malawi zrobiło kolejny krok w realizacji praw dążących do równouprawnienia. „Nie chcemy młodocianych małżeństw. Żadne dziecko nie powinno być zmuszone do zajmowania się domem i rodzenia dzieci w wieku szkolnym.” – powiedziała Inkosi Kachindamoto, pełniąca funkcję starszego naczelnika Malawi.

Mówiąc „tak” nauce i „nie” małżeństwom młodocianych dziewcząt, przywódcy polityczni Malawi stawiają pierwsze kroki ku równouprawnieniu kobiet. Wykształcenie daje szanse na niezależność finansową, a co za tym idzie lepsze warunki życiowe dla nich i dzieci w przyszłości.

Małżeństwa dzieci to jedno z najczęściej łamanych praw człowieka. Jeśli chcesz wesprzeć Globalcitizen w promowaniu równouprawnienia kobiet i dziewcząt na całym świecie, możesz już teraz podpisać petycję klikając na „TAKE ACTION NOW” na tej stronie. Dajmy im szansę powiedzieć „tak” edukacji.

You Might Also Like