#Empowerment ELSA DAY Feminizm heforshe

Relacja z ELSA Day w Poznaniu!

26 listopada 2015

Jak informowaliśmy Was kilka dni temu, nasza strona objęła Patronat Medialny nad ELSA Day, który odbył się wczoraj, 25 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z tej okazji logo Kampanii HeForShe i naszej strony towarzyszyło uczestnikom przez całe spotkanie, również podczas prezentacji wyświetlanej na potrzeby panelu dyskusyjnego. Wydrukowane ulotki zachęcające do wsparcia HeForShe i oznaczenia imion na oficjalnej stronie HeForShe.org rozdano wraz z certyfikatami.

As we informed you a few days ago, ELSA Day in Poznań was hosted under the auspices of our website. It took place yesterday on the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan. Because of that, the logo of HeForShe campaign and logo of heforshe.pl were present during the whole meeting, also while showing a presentation on a panel discussion. Printed leaflets encouraging to support HeForShe and to mark your name on the official website HeForShe.org were distributed with certificates.

Problemem, na który w tym roku szczególnie zwrócono uwagę była dyskryminacja kobiet na tle seksualnym. Z powodu znacznej obszerności tematu, w ramach ELSA Day w Poznaniu, zdecydowano skupić się przede wszystkim na sytuacji w Demokratycznej Republice Konga. Temat „Światowa stolica gwałtu – dyskryminacja kobiet na tle seksualnym w Demokratycznej Republice Konga” był podstawą rozważań dla seminarium połączonego z panelem dyskusyjnym.

The problem, to which the attention was particularly drawned, was sexual discrimination. Such a broad topic is it, that during the Elsa Day the organisers decided to focus mainly on the situation in Democratic Republic of Congo. The topic – „The capital of rape – the discrimination of women in Democratic Republic of Congo” was the basis of deliberations during a seminar connected with the panel discussion.

9

11

Było naprawdę wspaniale, bardzo interesujące prelekcje i z zakresu historii, i prawa i socjologii. Panel dyskusyjny zaczął się nieśmiało, ale potem była taka dyskusja, że zakończyliśmy ponad pół godziny po czasie. W trakcie prezentacji cały czas wyświetlało się logo HeForShe, było ponad 120 osób, a dziewczyna, która koordynowała seminarium po moim przemówieniu o Kampanii i Waszej stronie tak bardzo zafascynowała się projektem, że chce zrobić coś nowego w ramach Kampanii. – powiedziała reprezentantka Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, Kinga Mierzyńska.

It was such amazing – very interesiting lectures from the field of history, law and sociology. At the beginning of the panel discussion, people were a bit shy, but than they became emboldened and, as a result, the discussion finished half an hour later than it initially should. During the whole presentation, the logo of HeForShe was shown on the screen. There were more than 120 people and after my speech concerning the Campaign and your website [heforshe.pl], the girl who coordinated the seminar, was so fascinated with the project that she now wants to do something more as part of the Campaign’, said the representative of European Law Students’ Association Elsa Poznan, Kinga Mierzynska.

31

6

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

European Law Students’ Association is the largest apolitical non-profit organization which gathers students and young legal practitioners.

Galeria zdjęć:

 

źródło

A very big thanks to Natalie Kozak for the translation

You Might Also Like