#Empowerment Artykuły Emma

Trening SheFighter z Liną Khalifeh | SheFighter Training with Lina Khalifeh

30 września 2016

Emma wzięła udział w treningu SheFighter z Liną Khalifeh, która otworzyła pierwszą szkołę samoobrony dla kobiet w Środkowym Wschodzie. Trenerka wraz z ośmioma innymi aktywistkami uczestniczyła w rozmowie z Emmą podczas otwarcia One Young World Ottawa.

Emma took part in SheFighter training with Lina Khalifeh – a founder of the first self-defence school for women in the Middle East. The coach and eight other activists participated in the conversation with Emma at the opening of One Young World Ottawa.

Program założonej w 2012 roku szkoły SheFighter obejmuje: elementy samoobrony połączone z podstawami kick-boxingu lub treningi osobiste, na które składają się utrata wagi, kształtowanie sylwetki, samoobrona i kick-boxing.

The school was founded in 2012. Its programme includes: elements of self-defence and basics of kickboxing, and personal trainings – weight loss, body shaping, self-defence and kickboxing.

Głównym celem SheFighter jest wzmacnianie psychiczne i fizyczne kobiet oraz umożliwienie im obronę przed różnego rodzaju przemocą. Podczas treningów zwiększa się świadomość na temat konieczności ochrony życia kobiet, a także samoocenę uczestniczek.

The main aim of SheFighter is boosting women metally and physically, and enabling them to protect themselves from any act of violence. During these trainings women develop their knowledge of the need of women lives’ protection and boost their self-assesment.

Kompleksowe zajęcia, które pomogą poprawić poziom głównych cech motorycznych takich jak: siła, kondycja, koordynacja, gibkość i wytrzymałość, a także umiejętność rozpoznawania zagrożeń to nie jedyne korzyści treningu. Uczestniczki zajęć ćwiczą bowiem pod czujnym okiem Liny Khalifeh, specjalizującej się w coachingu.

The complex course helps to improve the level of main motor skills such as: strength, coordination, suppleness and stamina, but also the ability to identify dangers. However, these are not the only benefits of this course. The participants also train under the watchful eye of Lina Khalifeh who is a specialist in coaching.

Do założenia SheFighter zainspirowała ją historia przyjaciółki Sary, nad którą znęcał się jej brat. Jako ekspertka MMA, postanowiła założyć pierwszą w Jordanii szkołę samoobrony. – Do naszych klas dołączają kobiety z różnych grup wiekowych – mówi.

Her inspiration to set up SheFighter comes from the story of her best friend, Sara, who was bullied by her brother. Being an expert in MMA, she decided to set up the first self-defence school in Jordan. – Women of all ages join our classes. – she says.

Od 2012 roku Lina przeszkoliła ponad 10 000 kobiet. W 2014 roku otworzyła większy oddział w Ammenie, gdzie znajdują się dwa studia. Jej ulubiony cytat to:

Mów nawet wtedy, kiedy głos ugrzęźnie Ci w gardle.

Since 2012 Lina trained over 10 000 women. In 2014 she opened a larger department in Ammen, where are now placed two training studios. Her favourite quote is:

‘Speak up even if your voice shakes.’

shefightertraining16-002

GALERIA ZDJĘĆ

You Might Also Like