#Empowerment Emma Gender Equality Declaration Global Goals HeforShe UN Women World's Largest Lesson

Wraz z Emmą weź udział w projekcie na rzecz równości płci!

4 sierpnia 2016

Emma Watson to aktywistka w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Jako ambasadorka UN Women i „twarz” kampanii HeforShe wspiera wszelkie formy dążenia do równości płci, więc nikogo nie powinien dziwić fakt, że jest zaangażowana w projekt WORLD’S LARGEST LESSON 2016 : FOCUS ON GOAL 5 GENDER EQUALITY.

Ale po kolei. Co to Global Goals?
We wrześniu 2015 roku Światowi Liderzy zobowiązali się do osiągnięcia Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. 17 celów, aby osiągnąć 3 niezwykłe rzeczy w przeciągu 15 lat. Zakończyć skrajne ubóstwo, walczyć z nierównością i niesprawiedliwością oraz naprawić zmianę klimatu.
Poniżej znajdziecie film z wstępem od Malali, który ma przedstawić młodym ludziom Globalne Cele.

World’s Largest Lesson to platforma, której patronami są Global Goals oraz Unicef. Za pomocą różnych projektów ma zaangażować, tych najmłodszych jak i tych starszy, w szerzeniu świadomości. Właśnie jeden z tych projektów dotyczy Globalnego Celu nr 5 – Równości Płci. Emma została jego twarzą i w tym celu został nagrany film, gdzie aktorka przedstawia projekt i zachęca do wzięcia udziału w nim.

#FromWhereIStand – Take Part In a Project For Gender Equality from World’s Largest Lesson on Vimeo.

Niestety cała lekcja, projekt, ankieta i plakaty są przygotowane w języku angielskim, ale jest to zrozumiałe, ponieważ ma on na celu zbieranie informacji na temat równości płci w poszczególnych krajach, a ten język jest obecnie najbardziej powszechny. Jednak jesteśmy w trakcie tłumaczenia plików dotyczących projektu, abyście mogli z nich skorzystać i poprowadzić takie lekcje ze swoim rodzeństwem, dziećmi lub zaangażować lokalną społeczność w domach kultury, ogniskach poza szkolnych jak i samych szkołach w szerzeniu informacji na tak ważne tematy.
Aby pobrać plik z ankietą i plakatem kliknijcie tutaj. Instrukcje na temat wypełniania ankiety i wykonania plakatu znajdują się w pliku. Koniecznie dodajcie swoje wyniki na social media z hasztagiem #FromWhereIStand oznaczając przy tym World’s Largest Lesson:
Twitter: @TheWorldsLesson Instagram: @theworldslesson Facebook: TheWorldsLargestLesson

You Might Also Like